Privatlivspolitik

Privatlivspolitikk

Vi videreselger ikke personlige opplysninger og vi videreformidler ikke dine personlige opplysninger til andre. Disse registreres kun i våres kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine opplysninger, såfremt dette ønskes.

For at du kan inngå en avtale med os på Barato, har vi bruk for følgende opplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Vi foretar registreringen av dine personopplysninger med det formål å kunne levere varen korrekt til deg.

Personopplysningene registreres hos Barato, og oppbevares i opptil fem år, hvoretter opplysningene slettes.

Når det innsamles personopplysninger via våres hjemmeside, sikrer vi at det alltid skjer ved avgivelse av ditt uttrykkelige samtykke, sånn at du er informert om akkurat hvilke opplysninger som innsamles, og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Barato har adgang til de opplysninger som registreres om deg. Vi oppbevarer ikke kundeopplysninger kryptert. Vi transmitterer ikke kundeopplysninger kryptert.

Som registrert hos Barato, har du alltid rett til å gjøre innsigelse mot registreringen. Du har også rett til innsikt i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Disse rettigheter har du etter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed, rettes til Barato via e-mail support@barato.no.

Cookies

På Barato anvendes cookies med det formål å optimere hjemmesiden og dens funksjonalitet, og dermed gjøre besøket så enkelt som mulig for deg. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan dette gjøres, avhenger av din browser.

Logstatistikk

Vi bruker en logstatistikk på Barato. Dette er et statistikksystem som oppsamler informasjon, som kan gi et statistisk bilde av hvor mange besøkende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på hjemmesiden det forlates mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål å optimere Barato.